Advies werkgroep Omgevingswet aan bestuur KVAN/BRAIN

5 mei 2017
Op 6 december 2016 stelde het bestuur van KVAN/BRAIN de werkgroep Omgevingswet in. Deze werkgroep kreeg als opdracht mee het bestuur te adviseren over de acties die KVAN/BRAIN zou moeten inzetten om ervoor te zorgen dat de archieffunctie goed verankerd is in de omgevingsprocessen onder de Omgevingswet. De werkgroep heeft het gevraagde advies nu opgeleve.

Het gaat om een strategisch advies op hoofdlijnen. Na en naar aanleiding van de besluitvorming hierover zullen aspecten van dit vraagstuk nader ontleed en uitgewerkt moeten worden. Het advies geeft daarbij houvast.

Aandachtspunten

Het advies gaat kort in op de relatie tussen Omgevingswet en archieffunctie, zoomt vervolgens in op de drie voor de archieffunctie meest relevante aandachtspunten

  1. de inrichting van het beheer van omgevingsinformatie;

  2. de inrichting van het DSO;

  3. de (voorbereiding van de) aansluiting van de informatiehuishoudingen van de zorgdragers op het DSO;

  4. de overbrenging van omgevingsinformatie naar archiefbewaarplaatsen.

De werkgroep schets per punt de aanbevolen strategie en besteedt tot slot aandacht aan de manier waarop KVAN/BRAIN haar activiteiten op dit gebied de komende tijd zou moeten organiseren.

De bijlagen bij het advies bevatten de opdracht van het bestuur aan de werkgroep, de samenstelling van de werkgroep, de omgevingsanalyse die ten behoeve van dit advies is gemaakt en een lijst van meest relevante documenten.