Wettenkaart beschikbaar

7 november 2019
De wettenkaarten die tijdens de archiefdagen werd geintroduceerd is verder uitgebreid. De kerngroep heeft hierover het volgende geschreven:

Begin van dit jaar werden wij samen met andere KIA platforms gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Archiefdagen 2019 in Gouda. Na een brainstormsessie bedachten we dat we iets wilden met het woud van wetten waar we als toezichthouders tegenwoordig mee te maken hebben. Niet alleen de Archiefwet, maar ook bijvoorbeeld de AVG of de WOO. Wat kan ons als beroepsgroep verder helpen in het duiden van de verschillende wetten, maar ook het gesprek aangaan met functionarissen binnen onze organisaties die met die andere wetten te maken hebben, zoals een FG of CIO.

Een workshop van drie uur organiseren op de Archiefdagen doe je er ook niet zo maar even bij en we, als aanjagers en kerngroep, waren er al snel over uit dat we dit professioneel aan wilden pakken. Een workshop organiseren en iets opleveren waar we als professionals ook echt iets aan hebben.

Na een gesprek met de Argumentenfabriek, een “denkfabriek” en een goed gesprek met de beheerders van KIA en het bestuur van KVAN/BRAIN kwamen we overeen om twee kennissessies voorafgaand aan de Archiefdagen te organiseren met een afvaardiging uit het archiefwezen, maar zeker ook uit andere beroepsgroepen die met de andere wetgeving te maken hebben. Zo zaten we twee middagen aan tafel met o.a. een FG, een CIO, een Information Officer en een griffie.

Dit vormde de basis voor de wettenkaart zoals in de workshop op de Archiefdagen besproken. De input opgehaald uit de workshop is door de Argumentenfabriek verwerkt en een aantal collega’s hebben een laatste slag erover gedaan.

En afgelopen donderdag, 31 oktober, was het dan zover en hebben we de wettenkaart gepresenteerd op onze najaarsbijeenkomst van het platform Toezicht. De eerste kaart hebben we uitgereikt aan één van de jongste toezichthouders, Lotte Oldegbers, van de provincie Noord-Holland.

De wettenkaart is niet een onuitputtelijke kaart met alle wet- en regelgeving en alle maatregelen. De kaart bevat de belangrijkste punten die uit de sessies naar voren zijn gekomen.

Donderdagmiddag hebben we in een plenaire sessie en een workshop input opgehaald op een eerste aanzet die op de Archiefdagen is gemaakt met een belemmeringenkaart en oplossingenkaart. Deze input wordt verwerkt en de powerpoint van de belemmeringen en oplossingen komt binnenkort ook op het platform te staan.

Voor nu hopen we als kerngroep dat jullie de wettenkaart goed kunnen gebruiken in gesprekken met andere functionarissen.

Namens de kerngroep
Peter Diebels
Annemieke Adema
Jeanine Nolen
Petra Helwig
Manja Koomen
Maaike van Driel
Chantal Menting

Bekijk de wettenkaart hier