Voortgang TMLO 1.2

3 januari 2019
Eind 2016 is er gestart met de doorontwikkeling van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. In december 2017 heeft de Standaardisatieraad de opdracht voor de ontwikkeling van TMLO 1.2 vastgesteld. De vaststelling van TMLO 1.2 was toen medio 2018 voorzien. Dat is niet gelukt.

Het Nationaal Archief heeft daarom een strategie bepaald om de hierdoor ontstane impasse te doorbreken en zo snel als mogelijk tot oplevering en vaststelling van TMLO 1.2 te komen. Deze strategie is besproken en akkoord bevonden door de Standaardisatieraad. Deze raad is binnen de structuur van de beheerorganisatie van het NA onder andere verantwoordelijk voor de vaststelling van kennisproducten, waar TMLO er een van is.

Meer weten over de koers die het Nationaal Archief nu gaat varen met betrekking tot de doorontwikkeling van TMLO? Lees verder op KIA.