Volgende stap voor succesvolle ontwikkeling handschriftherkenning?

12 april 2019
Op 4 april jl. was het Nationaal Archief gastheer van een Nederlandse gebruikersbijeenkomst van het semi-automatische handschriftherkenningsplatform Transkribus. Dit platform is opgericht door het Europese project READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents 2016-2019), onder leiding van de Universiteit van Innsbruck. Een enthousiast en gemêleerd gezelschap van circa 45 erfgoedprofessionals en onderzoekers liet zich informeren over de laatste ontwikkelingen, lopende projecten en discussieerde mee over de toekomst van Transkribus.

Door grootschalige digitalisering van cultureel erfgoed en aandacht voor digitale geesteswetenschappen is er in Nederland een goed klimaat voor handschriftherkenning. De laatste jaren heeft Transkribus een hoge vlucht genomen. Over de voortzetting van deze ontwikkeling na afloop van de projectfase in 2019 wordt nog nagedacht. De gedachten gaan uit naar de oprichting van een coöperatie. Door Transkribus en het opgebouwde netwerk onder te brengen in een coöperatie kunnen deze na de projectperiode behouden blijven. Hier is zeker behoefte aan; op een willekeurige dag worden er 19.258 scans geüpload, melden zich 82 nieuwe gebruikers, zijn er 322 unieke logins, worden er 1246 taken verwekt en 5 nieuwe trainingsmodellen gemaakt. Wel zal er een kostenplaatje hangen aan het lidmaatschap voor de coöperatie en het verwerken van de scans. Ook is het voornemen om twee keer per jaar een Nederlandse gebruikersbijeenkomst te organiseren en gaat een aantal organisaties om de tafel om de vorming van een Nederlands coördinatiepunt te onderzoeken. Dit zal de bruikbaarheid en beschikbaarheid van trainingsmodellen voor Nederlandse handschriften vergroten.

Lees het hele verslag van de gebruikersbijeenkomst op KIA.