VNG-Ledenbrief herziening gemeentelijke selectielijst en ander nieuws uit de Adviescommissie Archieven

29 maart 2019
De VNG Adviescommissie Archieven heeft met de voorgenomen herziening van de gemeentelijke selectielijst weer een berg werk verzet. En dan hebben ze ook nog tijd om allerlei interessante bijeenkomsten te organiseren

Heet van de naald: de Ledenbrief van de VNG aan gemeenten over de wijziging van de Selectielijst 2017 is uitgebracht! Dit betekent dat de Ledenbrief zeer binnenkort bij gemeenten voor consultatie wordt ontvangen, met een paar redactionele verbeteringen en een aantal nieuwe of gewijzigde resultaattypen en bewaartermijnen als gevolg van nieuwe regelgeving (o.a. AVG en Wijzigingswet Wgbo). Je vindt de Ledenbrief met bijlagen op deze pagina van de VNG-website. Daar staat ook hoe gemeenten kunnen deelnemen aan de consultatie.

Volle agenda

En er worden veel bijeenkomsten door of i.s.m. de Adviescommissie Archieven georganiseerd in april! Wilt u meer weten over het Actieprogramma Digitale archieven op orde van de VNG? Kom dan naar een van de themabijeenkomsten in Waddinxveen, Weert, Amsterdam of Almelo. En werkt u bij een gemeente en heeft u straks direct met de Wet open overheid to maken? Kom dan naar de Meet-up over de Woo op 10 april, ’s middags in de Jaarbeurs Utrecht! De agenda voor deze activiteiten vind je hier.