Verslag zitting zaak Voet/Erfgoed Leiden

9 februari 2018
Op 7 februari vond de zitting plaats in de zaak Voet - Erfgoed Leiden. Voor erfgoedinstellingen staat de vraag centraal: wat is een redelijke vergoeding voor niet-commercieel online hergebruik?

Voorgeschiedenis

In 2016 werden ca. 20 archiefinstellingen aangeschreven omdat ze zonder toestemming van Voet 25 prentbriefkaarten met foto’s van fotograaf J.F.H. Roovers (1912-2000) online zouden hebben gezet. Voet claimt de eigenaar te zijn van de rechten op Roovers’ foto’s en claimt een schadevergoeding van € 112,50 per foto. 

Erfgoed Leiden had destijds nog geen contract met Pictoright, maar vlak daarna wel. Pictoright wilde Voet desondanks een vergoeding verlenen voor het online gebruik van de foto’s over de jaren waarin Erfgoed Leiden nog geen contract had met Pictoright. Voet ging daar niet mee akkoord. Hij gaf aan geen standaardtarief te hebben voor online hergebruik door erfgoedinstellingen en zei daarom aan te knopen bij het tarief van € 75,- dat hij voor andersoortig gebruik vraagt. Volgens Erfgoed Leiden is dit een onredelijk en onwenselijk hoog tarief voor niet-commercieel hergebruik. 

Wachten op een wettelijke oplossing

Het feit dat de cbo-vrijwaring voor niet-leden nog geen wettelijke basis heeft, maakt erfgoedinstellingen kwetsbaar voor dergelijke schadeclaims. Het kabinet besloot al in oktober 2015 om Extended Collective Licensing (ECL) bij wet in te voeren. Het wachten is helaas nog op de EU. Die bereidt de DSM-richtlijn voor waarin ECL wordt opgenomen. 

Rechten Voet betwist

Tijdens de zitting werd veel tijd besteed aan de vraag of Roovers het auteursrecht op 15 foto’s wel aan Voet kon hebben overgedragen, nu andere uitgevers die foto’s jaren eerder al op prentbriefkaarten hadden gepubliceerd zonder vermelding van Roovers’ naam (o.g.v. artikel 8 Auteurswet zouden die als rechthebbenden gelden). Ook betoogde Erfgoed Leiden dat het auteursrecht op 8 foto’s die mogelijk al vóór 1946 zonder naamsvermelding zouden zijn gepubliceerd, al verlopen zou zijn (o.g.v. artikel 38 Auteurswet). Volgens Erfgoed Leiden blijft er nog 1 foto over waarvan Voet wel de rechthebbende zou kunnen zijn.

De kantonrechter doet uiterlijk 5 april uitspraak