Verslag bijeenkomst Archiveren onder de Omgevingswet

25 maart 2019
Op 31 januari verzamelden zich in het Provinciehuis van Noord-Brabant medewerkers DIV en coördinatoren Omgevingswet zich voor een bijeenkomst over het thema ‘archiveren onder de Omgevingswet’. Het doel van deze drukbezochte bijeenkomst was om de genodigden te informeren over de laatste stand van zaken rondom de Omgevingswet maar vooral ook om elkaar te leren kennen en na te denken over onderlinge samenwerking.

Het informatieve deel van de bijeenkomst bestond uit twee presentaties. De eerste presentatie over het UIVO-I traject en het eindrapport van dit traject werd verzorgd door Frans Smit. Het duo Arjan Kloosterboer (VNG) en Mark van den Broek informeerden in een interactief, onderling vraaggesprek de aanwezigen over de ontwikkelingen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Na de pauze gingen de genodigden uiteen in kleine groepjes waar zij een casus behandelden. Door actief aan de slag te gaan met het voorbeeld een recreatiecentrum dat bij oprichting vergunningen nodig had van de provincie, waterschap, omgevingsdienst en gemeente, werden de deelnemers uitgenodigd na te denken over het verloop van de vergunning verstrekking maar ook over de mogelijke wijzen van samenwerking.

Bij de terugkoppeling kwam duidelijk naar voren dat het wenselijk is om een samenwerkingsruimte op te zetten. Om dat te coördineren zou er provinciaal of regionaal afspraken gemaakt moeten worden. Het antwoord op de vraag wie deze regierol op zich moet nemen, werd echter niet beantwoord. Hopelijk heeft deze bijeenkomst wel aangezet tot nadenken en komt er een vervolg. De twee presentaties en een uitgebreid verslagzijn te lezen op het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden. Voor vragen of goede ideeën stuur een mailtje naar: hella.timmermans@bhic.nl