Update handreiking Data op Orde in aanloop naar Omgevingswet

5 oktober 2018
In het verlengde van de analyses van de planvoorraad op Ruimtelijkeplannen.nl die Geonovum uitvoert, is een handreiking opgesteld om bronhouders te ondersteunen bij het ordenen en opschonen van de digitale planvoorraad. 

Op 31 mei is de eerste versie van de handreiking 'Data op orde' gepubliceerd op de website van Geonovum. Nu is er een update van deze handreiking verschenen. De nieuwe versie is uitgebreid met een extra hoofdstuk dat ingaat op de nieuwe werkafspraak ‘Wijzigen reeds eerder gepubliceerde plannen’. Voor deze werkafspraak is in de bijlage van de handreiking een formulier ‘Foutherstel ruimtelijke plannen’ toegevoegd. Hierop kunnen (technische) aanpassingen aan de planvoorraad geregistreerd en gearchiveerd worden. Het formulier is te downloaden als printbestand en als digitaal invulbare pdf. 

De nieuwe versie van de handreiking download je via de website van Geonovum.