Tijdschema hoger beroep zaak Voet

23 mei 2018
Erfgoed Leiden gaat in beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de zaak Voet, over de auteursrechten op prentbriefkaarten met foto's van Frits Roovers. Advocaat Dirk Visser geeft inzicht in de planning van deze procedure.

Op 22 mei is het hoger beroep in de zaak Voet-Erfgoed Leiden aangebracht. Naar verwachting duurt het nog zeker een jaar voordat de zaak tot een afronding komt.

Globale planning

Over uiterlijk zes weken (3 juli) nemen Erfgoed Leiden en advocaat Dirk Visser hun memorie van grieven.
Uiterlijk 12 weken daarna (25 september) zal Voet zijn memorie van antwoord nemen.
Daarna zal een datum voor pleidooi worden bepaald, op een termijn van enkele maanden. Naar verwachting zal dit begin 2019 worden.
Na pleidooi zal het enkele maanden duren voordat arrest wordt gewezen. Vermoedelijk wordt dat medio 2019.