Steun de Berlin Call to Action; onderstreep het belang van erfgoed voor Europa

20 juli 2018
In het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed 2018 vond eind juni een Europese Erfgoedtop plaats. Daar werd de Berlin Call to Action gepresenteerd om het belang van erfgoed voor Europa te onderstrepen.

"The 2018 European Year of Cultural Heritage marks a turning point for Europe’s ever-growing movement for cultural heritage. We must build on this momentum to recognize and unfold the positive and cohesive power of our shared cultural heritage and values to connect Europe’s citizens and communities and to give a deeper meaning to the entire European project. The time for action is now." luidt de intro van deze oproep tot actie. 

Erfgoed in het hart van de Europese zaak

De Call to Action stelt dat Europa, geconfronteerd met zoveel uitdagingen en bedreigingen, het debat over haar toekomst niet alleen moet voeren op basis van politieke, economische en veiligheidsoverwegingen maar dat we ons gedeelde culturele erfgoed in het centrum van het beleid en de prioriteiten van de Europese Unie moeten plaatsen. Om dat pleidooi te ondersteunen wordt gevraagd de Call te ondertekenen. 

Lees de volledige verklaring op de website van Europa Nostra en teken de Call to Action op de site van Europeana.