S@P Jaarboeken 2018 en 2019 te downloaden als pdf

20 december 2018
Leesvoer van de S@P voor in de kerstvakantie!

Onlangs bracht de S@P twee jaarboeken uit. Het negentiende jaarboek over preserveren gaat zowel over het ontstaan van dit nieuwe vakgebied als de ontwikkelingen daarbinnen. Het achttiende jaarboek over selectie is een vervolg op het eerdere jaarboek over selectie uit 2014 en besteedt aandacht voor recente ideeën, modellen, strategieën en praktijken van archivarissen en andere informatiedeskundigen. De boeken staan net als alle andere S@P publicaties op onze periodiekviewer, maar dat vindt niet iedereen even handig. Daarom zijn de beide recente jaarboeken nu via KIA ook als pdf te downloaden:

Jaarboek 2018 Selectie II

Jaarboek 2019 Preserveren