S@P-jaarboek Selectie II verschenen

15 november 2018
Waardering en selectie van archieven is een thema dat de gemoederen van archivarissen al lang bezighoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in 2004 verschenen jaarboek Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven het eerste jaarboek in de S@P-reeks is dat een vervolg heeft gekregen. In dit nieuwste jaarboek wordt aandacht geschonken aan de recente ideeën, modellen, strategieën en praktijken van archivarissen en andere informatiedeskundigen.

Het 18e S@P-jaarboek Selectie II theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen is op15 november 2018 verschenen. Het boek is kosteloos en uitsluitend digitaal verkrijgbaar.

omslag SAP-Jaarboek 2018

Het archieflandschap is de afgelopen decennia snel veranderd door het almaar toenemende gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Ook het denken over uitgangspunten en doelstellingen van waardering en selectie heeft niet stilgestaan. Het jaarboek Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven van Stichting Archiefpublicaties (S@P) stamt uit 2004. De vraagstukken uit dit jaarboek houden nog steeds de archivistische gemoederen bezig. De steeds verder gaande digitalisering van de samenleving heeft de discussie alleen maar doen toenemen. Na veertien jaar is het daarom de hoogste tijd voor een overzicht van nieuwe ontwikkelingen, praktijken en denkbeelden op dit gebied. S@P brengt daarom een vervolg uit op het eerdere Selectie-jaarboek.

Selectie 2.0

In het achttiende S@P-jaarboek komen verschillende aspecten van de selectieproblematiek aan bod. Net als in het vorige jaarboek is er aandacht voor zowel de theorie en praktijk als de nieuwe trends en ontwikkelingen. De bijdragen lopen uiteen van abstract en theoretisch tot concreet en praktisch, van zeer lokaal en regionaal tot nationaal niveau en hebben betrekking op zowel publieke als particuliere instellingen. Het jaarboek biedt dan ook voornamelijk een stand van zaken en is geen algemeen handboek voor de praktijk. De ontwikkelingen op het gebied van waardering en selectie van archieven zijn immers continu in beweging en kent de nodige varianten. In totaal bevat de uitgave veertien artikelen van de hand van 22 auteurs.

Stichting Archiefpublicaties

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) geeft publicaties uit over archiveren, het archiefwezen en de archiefwetenschap. De Jaarboeken bevatten artikelen die een beeld geven van de (inter)nationale wetenschappelijke ontwikkelingen op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement; ontwikkelingen die de beide vakgebieden steeds dichter bij elkaar brengen. Sinds 2012 worden de meeste publicaties kosteloos online aangeboden.