Schimmel op het spoor

17 juni 2018
Schimmel en archieven: het is een combinatie die je nooit hoopt aan te treffen. Het vroegtijdig opsporen van schimmels is belangrijk om erger te voorkomen. Het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) wijdde er een publicatie aan.

Het Kennisplatform Conservering inventariseerde vragen en problemen bij het beoordelen en behandelen van schimmel en zocht er de antwoorden bij.

Hulpmiddel voor beheerders

Deze samenwerking leverde een handige publicatie op die beheerders van papieren erfgoed praktische ondersteuning biedt bij het beoordelen van mogelijke schimmelgroei en het opstellen van een efficiënt behandelplan daarvoor. Spoorloos? Bekijken, beoordelen en behandelen van schimmel op papier is de eerste KIA-publicatie. Auteurs zijn Gabriëlle Beentjes (Nationaal Archief), Frederike Leffelaar(Noord-Hollands Archief) en een UvA-student Fleur van der Woude.