Save the Date - Najaarsbijeenkomst 8 oktober 2018

15 augustus 2018
Tijdens de Archiefdagen op 11 en 12 juni in Venlo kondigde minister Slob aan dat de Archiefwet wordt gewijzigd. Hierbij deed hij ook de oproep aan alle archiefprofessionals om actief mee te praten en mee te denken over de nieuwe wet.
Het ministerie van OCW is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor deze wetswijziging en heeft daarbij ook aandacht voor het onderdeel toezicht. De najaarsbijeenkomst van het Kennisplatform Toezicht staat daarom in het teken van dit toezicht in de Archiefwet. Op basis van principes wordt er gediscussieerd om te komen tot uitgangspunten die worden meegegeven aan de werkgroep herziening Archiefwet bij OCW.
 
De Kerngroep Platform Toezicht plaatst de principes rond 17 september op het platform. Op 8 oktober is er een actieve bijeenkomst bij het Nationaal Archief van 13.00 uur tot 17.30 uur.
 
Neem voor vragen contact op met Chantal Menting (chantal.menting@provincie-utrecht.nl) of Maaike van Driel (maaike.vandriel@flevoland.nl)
 
Kerngroep Platform Toezicht
Annemieke Adema, Peter Diebels, Maaike van Driel, Petra Helwig, Manja Koomen, Chantal Menting en Jeanine Nolen.