Reviewers gevraagd voor ontologie Records in Context

20 december 2018
De International Council on Archives werkt aan een nieuwe internationale beschrijvingsstandaard getiteld Records in Context. Als onderdeel daarvan is een ontologie opgesteld. ICA roept archiefprofessionals op zich aan te melden voor de review van dit deelproduct.

De nieuwe beschrijvingsstandaard Records in Contexts (RiC) is een harmonisatie en actualisatie van de bestaande beschrijvingspraktijk op basis van de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH. RiC is ook bedoeld voor een betere aansluiting op records management praktijken en digitaal documentbeheer.

De ICA vroeg al eerder, in 2016, commentaar op het conceptuele model van RiC. Gecoördineerd door het bureau van KVAN/BRAIN heeft een groep van ca. 10 archiefprofessionals zich toen over het voorstel gebogen. Hun commentaar is samen met dat vanuit de Vlaamse zusterorganisatie VVBAD gebundeld en als gezamenlijke reactie ingestuurd.

Nu gaat dit ontwikkelingsproces een volgende fase in en ligt de ontologie onder de titel RiC-O voor ter becommentariëring. Opnieuw vragen we collega's om zich in te zetten voor een gezamenlijke reactie vanuit KVAN/BRAIN en zo mogelijk de VVBAD. Heb je interesse om hieraan mee te werken, meld je dan voor eind januari aan via info@kvanbrain.nl en schrijf je in als reviewer bij de ICA, zodat je inzage krijgt in de stukken.

Meer informatie over Ric en RiC-O vind je op de website van de ICA.