Rapport Archieffuncties in het stelsel Omgevingswet vastgesteld

20 juli 2018
De Programmaraad van het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft alle producten vastgesteld die opgeleverd waren in het werkpakket Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet-interbestuurlijk (UIVO-I).

Tot de vastgestelde producten valt ook het rapport Archieffuncties in het stelsel Omgevingswet, dat tot stand kwam onder leiding van Frans Smit namens KVAN/BRAIN en met input van het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden en de daarbinnen actieve expertpool Omgevingswet.

 

Landelijke standaarden

De beschreven ketenprocessen, de zaaktypencatalogus (ZTC) en de Producten-Dienstencatalogus (PDC) zijn tevens vastgesteld als landelijke standaarden. Alle vastgestelde producten vind je op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.  

Wordt vervolgd

De Programmaraad besloot ook UIVO-I een vervolg te geven. In de komende maanden wordt gewerkt aan een een plan van aanpak voor de uitvoering van het project UIVO-I fase 2. Vanuit het Kennisplatform en de expertpool zal ook de archiefsector daaraan weer een bijdrage trachten te leveren.