Publicatiemogelijkheden voor werken die niet langer in de handel zijn

30 september 2021
KVAN volgt de nieuwe auteurswetgeving op de voet. Afgelopen jaar hebben we op KIA handreikingen gepubliceerd voor elk van de belangrijke wijzigingen in de wet. KVAN richt zich rondom de auteurswet nu met name op de nieuwe mogelijkheden om werken online te plaatsen die niet langer in de handel zijn.

KVAN ondersteunt bijvoorbeeld het Historisch Centrum Overijssel bij eerste registraties in het register voor werken die niet langer in de handel zijn. Met deze samenwerking beogen we een aantal korte praktische handvatten te kunnen schrijven voor andere archiefinstellingen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Daarnaast participeert KVAN aan de stakeholderdialogen die door OCW georganiseerd worden over de mogeljjkheden van de licenties met verruimd effect die CBOs als LIRA en Pictoright kunnen gaan uitgeven om werken online te zetten die niet in hun repertoire zit.

Neem contact met ons op als je hierover vragen hebt!
 

Handreiking KIA