PSA Duurzame toegankelijkheid bij de bron afgerond

11 november 2021
Tijdens de KIA Stuurgroep van 26 oktober is de Project Start Architectuur (PSA) Duurzame toegankelijkheid bij de bron opgeleverd. Hieronder de PSA en de presentatie daarvan als download.

De PSA is opgesteld door Bvolve met medewerking van 18 collega's uit het gehele archiefveld. Ook dat is van waarde omdat alleen door samenwerking van archief- en informatieprofessionals de archieffunctie van de toekomst vorm kan worden gegeven.

De PSA richt zich primair op het formeel 'overbrengen zonder verplaatsen van informatie' volgens de nieuwe Archiefwet, maar kan ook ingezet worden voor duurzame toegankelijkheid in het algemeen en voor 'ontheffing van overbrenging (bewaren bij de bron)'. Het gaat immers om algemene functionaliteit voor duurzame toegankelijkheid bij de bron, dat wil zeggen in het werksysteem.


Reacties horen wij graag!
r.bisscheroux@waterlandsarchief.nl

KIA Architectuur - PSA Duurzame toegankelijkheid bij de bron 1.pdf

Duurzame toegankelijkheid bij de bron - KIA Architectuur Stuurgroep 26-10-2021.pptx

Waterlandsarchief.png
Bron: KIA