Preview Archiefdagen 2021

7 december 2020
Let’s go digital is het motto van de Archiefdagen 2021. Twee keer per maand wordt een online sessie georganiseerd, boordevol kennis, inzichten en ervaringen. Aansprekende gasten delen hun expertise en gaan in gesprek met het digitale publiek. Benieuwd naar het programma? Hierbij een preview van de eerste drie sessies, die steeds van 15.00 tot 17.00 uur plaatsvinden.

 

Canon van Nederland

Op 18 januari bijt Abdelkader Benali het spits af met een inspiratiesessie. Benali is schrijver, presentator, winnaar van de Gouden Ganzenveer en lid van de commissie-Kennedy over de herziening van de geschiedeniscanon. Benali zal tijdens zijn lezing nader ingaan op de Canon van Nederland. Benali: ‘Onze archieven liggen vol prachtige verhalen over grensgangers, een groep die wat mij betreft onderbelicht is in de Nederlandse maar ook zeker Europese context. Deze mensen dragen meerdere identiteiten in zich mee. Denk bijvoorbeeld aan Pauli: geboren in Guinée, tot slaaf gemaakt en via een Surinaamse plantage in Tilburg beland aan het einde van de achttiende eeuw. Wat is de kracht van hun verhaal en waarom zijn deze personages in onze huidige veranderende samenleving actueler dan ooit?’

AK.png
Aanmelden

 

Kwaliteitsregister archiefprofessionals

Op 28 januari vindt de eerste ontmoetingssessie plaats. Brigit Hoomans vertelt dan over het initiatief van KVAN/BRAIN om een kwaliteitsregister voor archiefprofessionals te ontwikkelen. Met dat register wil KVAN/KVAN de kwaliteitseisen die de sector stelt inzichtelijk maken, ingegeven door het loslaten van de diploma-eis voor archivarissen. 
Van archiefprofessionals wordt verwacht dat zij een scala aan rollen kunnen invullen – meer dan verenigd kan worden in één persoon. Voor het register zullen daarom kennisprofielen worden ontwikkeld, die laten zien welke kennis en competenties worden verwacht bij die verschillende rollen. Tijdens deze middag praten we jullie graag bij over het kwaliteitsregister, met een terugblik op wat we de afgelopen periode hebben gedaan en de stappen die we in 2021 willen zetten om het register te lanceren. 

BH.png

Aanmelden
 

 

Informatiewet

Op 11 februari is de Informatiewet het onderwerp van een ontmoetingssessie waar Fieke Krikhaar te gast is. Informatie wordt steeds veelvormiger en belangrijker. Het beheer ervan door de overheid en de wet- en regelgeving houden die ontwikkelingen niet bij. Ook de nieuwe Archiefwet is niet toegerust op de nieuwe werkelijkheid. En de burger is misschien wel de grootste verliezer in al deze technologische en organisatorische ontwikkelingen. Wij hebben een wet nodig die  transparantie en openbaarheid regelt en een goede archieffunctie garandeert. Een kaderstellende Informatiewet die antwoord geeft op de spanning tussen openbaarheid en privacy, en de relatie tussen burger en overheid vaststelt. 

In het voorjaar van 2021 gaan we een serie gesprekken voeren met organisaties en mensen van binnen en buiten onze sector om dit vraagstuk en onze ambitie nader te verkennen. Een wet is niet het enige antwoord, wat is er verder nog nodig?

FK.png

Aanmelden