Pleidooi hoger beroep zaak Voet

23 april 2019
Na lang wachten is het binnenkort dan zover: op 13 mei vindt het pleidooi plaats in het hoger beroep in de zaak Voet versus Erfgoed Leiden. KVAN/BRAIN roept de leden op om hierbij aanwezig te zijn. De zaak Voet is belangrijk voor alle Nederlandse erfgoedinstellingen die veel moeite doen om hun collectie via online beschikbaarstelling dichter bij het publiek te brengen.

Ruim een jaar geleden verloor Erfgoed Leiden e.o. een rechtszaak over de online publicatie van ansichtkaarten met foto's van fotograaf Frits Roovers. De zaak was aangespannen door de heer Voet, die de rechten bezit van het werk van van fotograaf Roovers. Snel na de uitspraak besloot Erfgoed Leiden om tegen de uitspraak in beroep te gaan. KVAN/BRAIN heeft Erfgoed Leiden in deze zaak steeds gesteund. Voor meer informatie over deze rechtszaak, zie de eerdere berichtgeving op deze website.

Relevant voor het pleidooi is de recente vaststelling van de DSM-richtlijn door het Europees Parlement. De artikelen 8-11 van deze richtlijn voorzien in bepalingen voor toegang tot out-of-commerce werken die alle lidstaten verplicht moeten invoeren. Het gaat hier om een combinatie van Extended Collective Licensing (waar mogelijk) en een uitzondering (voor sectoren waar geen representatieve CBO's bestaan. Artikel 12 is optioneel (hoeft dus niet door alle lidstaten ingevoerd worden) maar zal door NL naar verwachting wel dienen als basis voor het opzetten van een ruimer ECL-systeem. Advocaat Dirk Visser zal daar zeker op ingaan in zijn betoog.

Het pleidooi in dit hoger beroep vindt plaats op maandag 13 mei om 13.00 uur in het Gerechtshof Den Haag, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag. 

Wil je aanwezig zijn, zorg dan dat je ongeveer een half uur van te voren aanwezig bent in verband met de beveiligingsmaatregelen bij de ingang.