Paul Keller (Kennisland): versimpel auteursrecht voor erfgoedinstellingen

27 mei 2018
Diligent search is niet werkbaar. Erfgoedinstellingen moeten, net als internetproviders, gebruik kunnen maken van een 'notice and take down' procedure bij het online publiceren van materiaal uit hun collectie. Dat stelt Paul Keller van Kennisland.

Keller hield zijn betoog bij de presentatie van de EnDOW Diligent Search Tool. De makers van deze tool, die met een aanzienlijke hoeveelheid belastinggeld is gebouwd, gaven bij de presentatie ruiterlijk toe dat het instrument geen oplossing biedt voor de onbegonnen taak van diligent search, "because it is based on legislation that has been designed to make its stated purpose as difficult as possible."

Simpel systeem

Keller pleit voor een vereenvoudigde toepassing van het auteursrecht voor erfgoedinstellingen, gebaseerd op drie elementen:

1. extended collective licensing; dat wil zeggen: verbindend verklaren van collectief rechtenbeheer;

2. een 'notice and take down' procedure, waarbij instellingen materiaal offline halen zodra een rechthebbende zich meldt en bezwaar maakt;

3. een opt-out systeem dat rechthebbenden in staat stelt zich te onttrekken aan de hierboven genoemde regels als ze dat expliciet aangeven en dat goed laten registreren.

Het hele betoog van Keller is te lezen op de website van Kennisland.