Overleg met Autoriteit Persoonsgegevens

19 december 2018
Op 17 december hebben KVAN/BRAIN, de ARA en de EGI een overleg gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens over de toepassing van de AVG in de archiefsector en de vragen die dat oproept.

De archiefsector werd vertegenwoordigd door de Algemene Rijksarchivaris Marens Engelhard, de voorzitter van KVAN/BRAIN Bert de Vries, de hoofdinspecteur van de Erfgoedinspectie sector Informatiebeheer en Archieven Arda Scholte en Marianne Loef als coördinator van de werkgroep AVG van KIA. Als 'praatstuk' is tevoren een notitie aangeleverd waarin aan de hand van de casus Gezinskaarten de diverse mogelijkheden werden verkend voor het al dan niet online aan het publiek aanbieden van dergelijke archieven. De notitie en t.z.t ook het gespreksverslag zijn te lezen op het Kennisplatform Juridische Vraagstukken.