Overleg KVAN met OCW

27 mei 2021
Recent heeft de voorzitter van KVAN overleg gehad met OCW. Op de agenda stond het voornemen van KVAN om een programma ‘lifelong learning’ te ontwikkelen en een register voor archiefprofessionals op te zetten. Naar aanleiding van opmerkingen van KVAN-leden is ook het onderwerp ‘ontheffing van overbrenging’ aan de orde gesteld.

KVAN heeft OCW gewezen op het standpunt naar aanleiding van de wijziging Archiefwet inzake het wegvallen van diploma-eis voor archivarissen: dat kan, mits er iets anders voor in de plaats komt en de archiefopleidingen blijven bestaan. OCW gaf aan het initiatief van KVAN zeer te waarderen en heeft enkele gerichte vragen meegegeven die bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. In juli wordt dit onderwerp verder besproken.


Ontheffing van overbrenging

Daarnaast heeft de voorzitter van KVAN het onderwerp ‘ontheffing van overbrenging’ aan de orde gesteld, naar aanleiding van opmerkingen van leden. In de groep die nu werkt aan dit onderwerp in het kader van de Archiefregeling en het Archiefbesluit is er discussie over de manier waarop OCW dit wil gaan regelen. OCW wil specifieke regels opstellen voor ‘ontheffing van overbrenging’ die zo dicht mogelijk bij de Archiefwet blijven. Verschillende leden hebben hier bij het bestuur hun zorg over uitgesproken. Deze handelswijze zal in hun ogen risico’s opleveren voor de openbaarheid, toegang en duurzame toegankelijkheid van deze informatie. Zij stellen voor dat er aan de ontheffing voorwaarden worden gesteld door het toepassen van bij of krachtens de Archiefwet gestelde regels. KVAN heeft dit signaal neergelegd bij OCW. Een officiële reactie zal KVAN pas geven op een voorstel als uitkomst van de discussies in de werkgroepen. In de tussentijd zullen namens het bestuur Ellen van der Waerden en Marc Schuil participeren in de klankbordgroep.