Oproep: draag kandidaten voor voor de F.J. Duparc-prijs

16 november 2018
Eens in de drie jaar wordt de F.J. Duparc-prijs uitgereikt. De jury beschouwt de F.J. Duparc-prijs als een aanmoedigingsprijs voor jonge archivarissen: student aan een opleiding op het gebied van de archiefwetenschappen en mensen die niet langer dan tien jaar in het archiefvak of in een werkomgeving van archieven werkzaam zijn en de leeftijd van veertig jaar nog niet bereikt hebben.

De prijs werd ingesteld in 1972 met als aanleiding het afscheid van dr. mr. F.J. Duparc van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Duparc had grote verdiensten voor het archiefwezen. Vanaf 1949 spande hij zich in voor musea en archieven. De Archiefwet 1962 werd feitelijk geschreven door Duparc. In aansluiting  daarop schreef hij De  Archiefwet 1962, commentaar op de Archiefwet 1962 en daaruit voortvloeiende regelingen, dat jarenlang het naslagwerk voor het archiefwezen bleef. Op 10 augustus 1972 nam  hij  wegens  het  bereiken  van  de  pensioengerechtigde  leeftijd afscheid.
Bij die gelegenheid werd de F.J. Duparc-prijs ingesteld ter bevordering van de studie van de archivistiek en het archiefrecht.

Illustere voorgangers

Duparc zelf reikte op 13 maart 1975 te Scheveningen tijdens de studiedagen van de Vereniging van  Archivarissen de prijs voor de eerste keer uit aan Arnold den Teuling voor zijn studie over het inventariseren van een 18de- en 19de-eeuwse koopmansboekhouding. De meest recente winnaars waren Julia Romijn-Wixley en Aron de Vries met hun studie Eigentijdse toegankelijkheid (2010), Nico Vriend met zijn werkstuk Het informatiesysteem en –netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie  (2013) en Ronald Rommelse met Het e-depot een horseless carriage (2016).
 

Uitnodiging

De jury nodigt eenieder uit één of meer werkstukken in te zenden voor mededinging naar de Duparc-prijs. De prijs bedraagt 2000 euro. De voorwaarden die aan de inhoud van de werkstukken zijn gesteld, zijn opzettelijk ruim gekozen. Elk onderwerp op het gebied van de archiefwetenschappen en het archiefrecht komt in principe in aanmerking. Niet alleen onuitgegeven studies kunnen worden bekroond, maar ook studies die gepubliceerd zijn binnen drie jaar voor de afloop van de inzendtermijn en werkstukken en scripties die in die periode in het kader van een archiefopleiding zijn gemaakt.

Belangstellenden kunnen het werk per e-mail opsturen aan de secretaris van de jury:
dr. Paul Brood, Nationaal Archief.

Mocht je meer inlichtingen of een exemplaar van het reglement willen, neem dan contact op met de secretaris. Behalve eigen werk kun je ook werk van anderen (studenten, medewerkers, collega’s, enz.) voordragen voor beloning. De inzendtermijn sluit op 1 februari 2019.

Duparc.PNG