Onderzoek certificering archiefprofessie

30 april 2020
Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft opdracht gegeven aan Hoomans InformatieAdvies tot een verkennend onderzoek over certificering in de archiefsector. Aanleiding daarvan is het schrappen van de diploma-eis in de wijziging van de Archiefwet.

Uitgangspunt van het onderzoek is om heldere definities te krijgen over de unieke positie en kennis van de archiefprofessional binnen de informatieketen, en hoe deze kennis steeds up-to-date kan blijven. De verkenning gaat uit van een vergezicht, maar begint met het concreet maken van kleine stappen. Bij het opstellen van de verkenning zullen leden van de vereniging worden betrokken, naast het archiefonderwijs. Het is de bedoeling dat op basis van deze verkenning in het najaar van 2020 een gesprek kan plaatsvinden met OCW over verdere stappen, verantwoordelijkheden en rollen.