Nieuwsbrief: special Omgevingswet november 2017

10 november 2017
KVAN/BRAIN werkt er hard aan om invloed uit te oefenen op wetgeving en beleid op het gebied van omgevingsprocessen en op de architectuur en inrichting van het informatiebeheer in omgevingsprocessen (archiving by design). Dat vraagt af en toe om een speciale thema-nieuwsbrief. Bij dezen de tweede in de reeks.

In deze special van de KVAN/BRAIN-nieuwsbrief over de Omgevingswet laten we zien hoe we gekomen zijn tot een breedgedragen advies aan de stuurgroep Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet-interbestuurlijk (UIVO-I) over archivering in het stelsel Omgevingswet, over de Expertgroep Omgevingswet die we binnen het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden hebben gevormd en over de plannen van deze groep voor de komende tijd.