Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

26 juni 2019
De Adviescommissie Archieven is op 13 juni weer bijeen geweest met een gevarieerde agenda!

Een belangrijk onderwerp was de verwerking van de consultatie op het aanpassingsvoorstel voor de Selectielijst 2017. Hieruit kwam nog een aantal herzieningen naar voren, die worden doorgevoerd voordat de selectielijst wordt ingediend bij het Nationaal Archief.

Verder heeft de Adviescommissie gesproken over de Omgevingswet en het PIKO-project, waaronder de stand van zaken rond de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en alle voorzieningen die hiermee samenhangen. Vanuit de Adviescommissie bestaan zorgen over de vereiste aandacht en duidelijkheid voor duurzaam informatiebeheer binnen PIKO. De noodzaak van een praktisch onderzoek hiernaar is besproken in de commissie. Vanuit de VNG is gewerkt aan een onderzoeksvoorstel gericht op de impact van het DSO op informatiebeheer bij overheidsorganen in de regio Utrecht, als voorbeeld voor de andere regio’s in Nederland. Pilots op dit onderwerp moeten leiden tot praktische handreikingen voor de decentrale overheden. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief!

Andere onderwerpen waren de modernisering van de Archiefwet en de gevolgen hiervan voor gemeenten, het doorontwikkeltraject voor de toepassingsprofielen voor metadata, actualisering van de Archief-KPI’s voor gemeenten en de ontwikkeling van een handreiking van VNG Realisatie voor het archiveren van SMS- en WhatsApp-berichten. Verder is gesproken over het Meerjarenplan GGU en de noodzaak om ook archivering hierin verdiende aandacht te schenken.

Tot slot heeft de commissie van gedachten gewisseld met een informatiearchitect van VNG Realisatie over Common Ground en verankering van archivering hierin. Meer over dat onderwerp kunt u lezen in dit recente artikel in iBestuur.