Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

26 april 2019
Selectielijst, Actieprogramma Digitale Archieven op Orde, Meetup Woo en training KIDO: de Adviescommissie zit bepaald niet stil!

De leden van de Adviescommissie Archieven zijn druk bezig om de reacties op de consultatie voor de aanpassing van de Selectielijst 2017 te bundelen en beoordelen. Meer hierover volgt in mei. Als onderdeel van de actualisatie staat tevens op de rol om de Handreiking bij de Selectielijst en de SelectTool te updaten voor gemeenten.

In april was het druk bij de vier themabijeenkomsten van het Actieprogramma Digitale archieven op orde. De ervaringen hieruit neemt de VNG mee in de vervolgplanning voor het Actieprogramma. En op 10 april trok de VNG Meetup over de Wet open overheid (Woo) in de Jaarbeurs Utrecht een volle zaal, met de stand van zaken rond o.a. het Platform Openbaarmaking Overheidsinformatie (PLOOI), de plannen van Rotterdam voor implementatie van de Woo en acties van de Open State Foundation. Meetup gemist maar toch meer weten? Volg de bovenstaande link voor presentaties en contactgegevens.

De training voor het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) van de VNG Academie i.s.m. de Adviescommissie in mei staat ook nog open voor laatste inschrijvingen. Meer informatie en links vind je hier