Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

25 juli 2018
AVG, Actieplan Digitale Archieven, waarderingsmethodiek, Handereiking openbaarheidsbeperkingen, Handreiking Selectielijst 2017: de VNG Archiefcommissie heeft hard gewerkt de afgelopen tijd.

KVAN/BRAIN-vertegenwoordigers in de commissie zijn Joost van Koutrik, Jeroen van Oss en Arnoud Glaudemans. Zij laten graag weten waar ze zoal mee bezig zijn.

Actieplan digitale archieven

Over het VNG Actieplan Digitale archieven op orde is op 13 juni een bijeenkomst gehouden met VNG Realisatie en een aantal vertegenwoordigers van gemeenten en archiefinstellingen. Hierin zijn de voornemens voor het actieplan besproken en is verkend hoe gemeenten en archiefinstellingen hieraan actief kunnen deelnemen. Het Actieplan werkt langs drie sporen:

  • Een verkenning naar (het draagvlak voor) gezamenlijke oplossing(en) voor e-depotvoorziening(en) in het kader van Samen organiseren;
  • Verbetering van het informatiebeheer door het bevorderen van het gebruik van de AIDO standaarden en kaders;
  • Het stimuleren van ‘archivering by design’

Meer weten of deelnemen? Kijk op de Pleio-site van het Actieplan!

Volle agenda

De Adviescommissie Archieven heeft op 28 juni vergaderd met een druk bezette agenda. Op de agenda stond o.a. het rapport van het onderzoek van Berenschot naar de ervaringen met de nieuwe waarderingsmethodiek.

De handreiking voor openbaarheidsbeperkingen onder de Archiefwet nadert haar voltooiing. Deze handreiking ontwikkeld door een van de KVAN-BRAIN leden van de commissie i.s.m. het commissielid voor BREED. Na publicatie zal de handreiking op termijn worden geactualiseerd met o.a. inzichten rond de uitvoering van de AVG en de aanpassing van de Archiefwet 1995. Verder zijn de ICTU-peiling ‘stand van zaken digitale archivering’ en het ‘Rapport pilots e-mailarchivering’ besproken.

Eind juni zijn commissieleden van KVAN-BRAIN aan de slag gegaan met een uitbreiding van de Handreiking Selectielijst 2017 met een toelichting op de nieuwe versie van het Informatiemodel ImZTC, waarmee geautomatiseerde toepassing van de selectielijst mogelijk wordt gemaakt. De handreiking wordt ook aangevuld met veelgestelde vragen (FAQ) over de selectielijst op het VNG Forum over de Selectielijst.

Werkconferentie AVG

De Adviescommissie heeft ook deelgenomen aan de werkconferentie over de AVG van KVAN-BRAIN en het Nationaal Archief op 27 juni (zie elders in deze nieuwsbrief). Tevens zijn in de vergadering van 28 juni de mogelijkheden van samenwerking en kennisdeling tussen de VNG, KVAN-BRAIN en het Nationaal Archief nader verkend.