Nieuws uit de VNG-Adviescommissie Archieven

8 juni 2018
In de Adviescommissie Archieven van de VNG gebeurt veel goed werk. Mede met inzet van KVAN/BRAIN-leden. Een korte update over de maanden maart-mei 2018.

De commissie geeft niet alleen input voor het archiefbeleid van de VNG en haar leden, maar werkt ook aan praktische instrumenten waar alle gemeentelijke archiefvormers en archiefbeheerders hun voordeel mee kunnen doen.

Werk-in-uitvoering

Er wordt hard gewerkt aan de handreiking voor openbaarheidsbeperkingen. Hierin zijn al vorderingen gemaakt, waaronder het doornemen van de bestuursrechtelijke aspecten met een adviseur van team Recht van de VNG. Verder zijn meer voorbeelden van dergelijke besluiten verzameld.
De ervaringen die de commissie opdeed bij het opstellen van de Selectielijst 2017 zijn gedeeld met een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen. Er komt een vervolggesprek over het Digitaal Stelsel Omgevingswet, mede in aansluiting op het advies van KAVN/BRAIN over archivering in het kader van de Omgevingswet (zie daarvoor het UIVO-I programma bijlage 5b, aanbevelingen 4 en 5.)
De commissie leverde input voor de opzet (vragenlijst) van de monitor digitale archieven, in 2018 te verrichten door het ICTU.
Op aangeven vanuit de Adviescommissie archieven werd de Handreiking Dataclassificatie van de Informatiebeveiligingsdienst (versie 1.7.1) op een aantal punten aangepast. De commissie dacht mee over de opzet en insteek van het Actieplan Digitale archieven op orde van VNG Realisatie (voorheen KING).

Voorlichting en kennisdeling

De commissie verleende medewerking aan een sessie van het Papieren Tijger Netwerk bij de VNG. Tot slot wellicht nuttig om te weten: de VNG geeft zogenaamde raadgevers voor raden en wegwijzers voor colleges uit. Sinds eind 2017 is er op de website van de VNG een Raadgever over archieven opgenomen.