Nieuws uit de VNG Adviescommissie

28 februari 2019
Op 13 februari is de VNG Adviescommissie Archieven 2019 gestart met een volle agenda, waarop o.a. de actualisering van de Selectielijst 2017.

Aan het Strategisch Informatieoverleg voor het opstellen van een selectielijst moet een externe deskundige deelnemen. Voor de VNG-selectielijst is dit sinds 2019 Tom Kunzler, adjunct-directeur bij Open State Foundation. De VNG communiceert in de loop van het voorjaar met een ledenbrief aan de gemeenten over de punten waarop de selectielijst wordt geactualiseerd.

Parallel aan de actualisering maakt VHIC de SelectTool en de Handreiking bij de Selectielijst up-to-date. De Adviescommissie heeft plannen om de Handreiking op te zetten als een wiki bij GEMMA Online. Dit om de aansluiting met informatiearchitectuur en zaakgericht werken te versterken, maar ook om updates en aanvullingen flexibeler te maken.

Het vervolg van duurzaam informatiebeheer in de Omgevingswet wordt ook op de voet gevolgd door commissielid Roland Bisscheroux. De commissie houdt de aandacht vast voor de aanbevelingen van het rapport ‘Archieffuncties in het Stelsel Omgevingswet’ (zie UIVO-I Ketenprocessen, bijlage 5a) en onderhoudt op dit thema contacten met de VNG-beleidsadviseurs. Tevens volgt de commissie natuurlijk de ontwikkelingen rond de nieuwe Wet open overheid (Woo)en de gevolgen hiervan voor gemeenten. De VNG is positief over het huidige voorstel. Voor de Adviescommissie geldt dit met name voor het Meerjarenplan voor verbetering van informatiehuishouding bij de overheid, waarbij een relatie ligt met het VNG-project Digitale Archieven op orde.  De wijziging van de Archiefwet loopt parallel aan de invoering van de Woo. Leden van de Adviescommissie zijn betrokken bij de onderzoeken van OCW hiervoor, waaronder de impactanalyse op verkorting van de overbrengingstermijn.

Verder is gesproken over de Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht, en de gevolgen hiervan voor het archieftoezicht. De Adviescommissie is betrokken bij het vervolg hiervan binnen de VNG.