Netwerk Digitaal erfgoed vraagt steun voor manifest

5 oktober 2018
Op 1 oktober tekenden een tiental ondersteunende instellingen in de erfgoedsector het nieuwe manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed: "Ja, ik wil!"

Daarmee laten Batavialand, Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoedpartners, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Museumfederatie Fryslân, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Stichting Erfgoed & Publiek zien dat zij hun digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk willen maken, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Manifest

Het manifest [PDF] verwoordt het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed: de erfgoedsector kan alleen het maximale uit digitaal erfgoed halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen nu laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven.

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties.