Net verschenen: S@P-jaarboek Preserveren

20 december 2018
Digitale preservering is een nieuw vakgebied waarin verschillende disciplines al pionierend elkaar versterken. Overheden en archiefdiensten zijn volop bezig met het ontwikkelen van manieren om digitale informatie duurzaam toegankelijk te houden. Om in de hiermee gepaard gaande informatiebehoefte te voorzien heeft Stichting Archiefpublicaties ervoor gekozen het negentiende jaarboek in de S@P-reeks aan digitale preserveren te wijden. Het jaarboek gaat zowel over het ontstaan van dit nieuwe vakgebied als de ontwikkelingen daarbinnen. 

In het domein van digitale preservering is maar weinig dat niet tot discussie leidt, het is voer voor collectiebeheerders, IT-ers, bibliothecarissen, webmasters, informatiemanagers en archivarissen. Een goede reden voor Stichting Archiefpublicaties (S@P) om een jaarboek over preserveren uit te brengen. Het jaarboek Preserveren, stappen zetten in een nieuw vakgebied biedt niet alleen een overzicht van de ontwikkeling van dit kennisdomein. Het is daarnaast ook een momentopname van dat wat er in de praktijk gebeurt bij collectiebeherende instellingen op het gebied van digitale preservering: e-depots worden ingericht, kennis en ervaringen gedeeld, nagedacht over (toekomstige) samenwerking en taakverdeling, gepeinsd over andere benaderingen en nieuwe strategieën. Zo is dit negentiende jaarboek een combinatie van theorie en praktijk. 

Preserveren

Stichting Archiefpublicaties presenteerde het negentiende jaarboek Preserveren, Stappen zetten in een nieuw vakgebied op donderdag 29 november, tijdens de Werelddagvan de Digitale Duurzaamheid. Ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, deze beschrijven en discussies hierover stimuleren is de primaire doelstelling van de Stichting Archiefpublicaties. Met dit jaarboek Preserverenhoopt de stichting de nodige inspiratie te geven aan iedereen die in de dagelijkse praktijk wil realiseren dat digitale informatie duurzaam toegankelijk blijft. Het negentiende jaarboek werd aangeboden aan Roosmarijn Ubink (directeur Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen) en Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid).

Werelddag van de Digitale Duurzaamheid

De Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (voorheen International Digital Preservation Day) vindt ieder jaar plaats op de laatste donderdag van november. Dit jaar vieren archieven, bibliotheken, culturele instellingen en de academische wereld de dag door stil te staan bij wat samen is bereikt. Daarnaast stimuleert de dag meer bewustzijn en betrokkenheid om zo samen het maatschappelijke digitale geheugen voor de toekomst veilig te stellen.

Stichting Archiefpublicaties 

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) geeft publicaties uit over archiveren, het archiefwezen en de archiefwetenschap. De Jaarboeken bevatten artikelen die een beeld geven van de (inter)nationale wetenschappelijke ontwikkelingen op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement; ontwikkelingen die de beide vakgebieden steeds dichter bij elkaar brengen. Sinds 2012 worden de meeste publicaties kosteloos online aangeboden. 

 

Het 19e S@P-jaarboek Preserveren, stappen zetten in een nieuw vakgebied is donderdag 29  november 2018 verschenen en voor iedereen digitaal en kosteloos te raadplegen op de website van de KVAN/BRAIN en als pdf te downloaden via KIA.