Nederland veranderd/t

7 december 2018
Het was een groot succes: de werkconferentie Nederland veranderd/t! Ruim 650 professionals uit met name het domein van het ruimtelijke erfgoed gingen op 3 december met elkaar in gesprek over de vraagstukken van vandaag, voor de toekomst van Nederland. Dat erfgoed daarbij een dankbare inspiratiebron is, bleek tijdens de conferentie overduidelijk. 

Binnenkort verschijnt de eerste aflevering van het digitale magazine dat over deze dag zal uitkomen. Nieuwsgierig? Kijk vast hier

Welke bijdrage kunnen archieven leveren?

Hoewel de inhoudelijke vraagstukken rondom de Omgevingswet en de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland niet zozeer een zaak zijn van archiefprofessionals en archiefinstellingen, kunnen archieven wel degelijk van grote waarde zijn voor gebiedsontwikkeling en de gedachtenvorming daarover. Een Vandaag zond op 1 december een reportage uit over het gebruik van historisch kaartmateriaal bij de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. In de 16e eeuw trok Jacob van Deventer met een koffer pennen, papieren en een passer door het land om stadskaarten te tekenen. Planologen en landschapsarchitecten maken nu dankbaar gebruik van deze historische kaarten om wa te bestrijden. "Dit middeleeuwse genie kan ons helpen met onze klimaatproblemen", zegt historicus Menne Kosian in Een Vandaag (item start vanaf 21:00).