Minister Slob op Archiefdagen: overbrengingstermijn naar 10 jaar

11 juni 2018
De wettelijke overbrengingstermijn voor overheidsarchieven wordt verkort van 20 jaar 10 jaar. Dat heeft de ministerraad op 8 juni besloten.

Arie Slob, tot voor kort directeur van het Historisch Centrum Overijssel en nu als minister verantwoordelijk voor het Nederlandse archiefbeleid, kondigde de wijziging van de Archiefwet 1995 aan tijdens de Archiefdagen in Venlo. De kamerbrief daarover is vandaag gepubliceerd.

Bonnetjesaffaire 

Directe aanleiding om deze wijziging door te voeren was de 'bonnetjesaffaire' en het rapport van de Erfgoedinspectie over de naleving van de Archiefwet in de zaak Cees H. In juni 2016 riep de motie Segers op tot aanpassing van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en aan eisen van transparantie. OCW liet daarop onderzoek laten doen naar de impact van een substantiële verkorting van de overbrengingstermijn, in de verwachting dat dit overheden dwingt hun archiefbescheiden op orde te brengen. Het rapport daarover verscheen in augustus 2017. Vanwege de demissionaire status van het kabinet liet besluitvorming lang op zich wachten.

Goede zaak

Voorzitters Hannie Kool-Blokland (KVAN) en Chantal Keijsper (BRAIN) zijn blij met het besluit van de ministerraad. "Het is een goede zaak dat dit gaat gebeuren. Om digitale informatie ook op lange termijn betrouwbaar en toegangelijk te houden, moeten we er voortdurend goed voor zorgen. Doen we dat niet, dan dreigt verval en manipulatie. Om de overheid nu en later controleerbaar te houden, is het dan ook een goede stap om overheden te verplichten hun archieven eerder in beheer te geven bij goed geoutilleerde en gespecialiseerde archiefinstellingen." 

Meer maatregelen 

KVAN/BRAIN vindt echter ook dat er meer nodig is dan alleen de verkorting van de overbrengingstermijn om de Archiefwet in de digitale tijd goed te laten werken. De besturen benadrukten al eerder dat de effectiviteit van de Archiefwet in de digitale tijd zeer gebaat is bij het doorgaan van de Wet Open Overheid. Ook de minister erkent dat er meer moet gebeuren. Digitalisering vraagt volgens Slob om modernisering van de hele Archiefwet. 
 

Tijd nodig

Minister Slob laat weten het komend jaar te gebruiken voor uitwerking en overleg, onder meer met de provincies, gemeenten en waterschappen. OCW streeft ernaar  om het wetsvoorstel in de eerste helft van 2019 klaar te hebben voor een openbare consultatieronde.