Machine Learning en Automatische Classificatie - Evaluatierapport

13 maart 2019
Kunnen zelflerende systemen bijdragen aan een betere informatiehuishouding? Is het mogelijk deze in te zetten voor het waarderen, selecteren en toegankelijk maken van ongestructureerde informatie binnen overheidsprocessen? Kunnen zelflerende algoritmen informatie identificeren en toewijzen aan een bepaalde klasse? Is de technologie al volwassen genoeg om ingezet te worden in een werkproces? En wat is nodig om vertrouwen te krijgen in de beslissingen die deze systemen voor ons maken?

Benieuwd naar antwoorden op deze vragen? Dit en meer kun je nú lezen in het evaluatierapport van het experiment Machine Learning en Automatische Classificatie. Het Nationaal Archief heeft dit experiment in samenwerking met de ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) uitgevoerd. Technologie kan organisaties en medewerkers ondersteunen. Dit door beter en op een andere manier om te gaan met de grote hoeveelheden informatie die we dagelijks produceren. Maar de inzet van technologie alleen is niet genoeg. We staan voor uitdagingen die vragen om een verandering binnen organisaties, het vakgebied en de informatievoorziening. Met dit experiment hebben we een eerste stap gezet in de richting van een nieuwe manier van werken. Daarbij stonden de volgende doelen centraal:

  • Het ontwikkelen van een classificatiemodel dat (ongelezen) binnenkomende e-mailberichten kan identificeren en toewijzen aan een bepaalde klasse

  • Het scheppen van vertrouwen en transparantie bij medewerkers in zelflerende systemen

  • Inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende zelflerende algoritmen die inzetbaar zijn voor een classificatieprobleem

Het evaluatierapport gaat uitgebreid in op de verschillende onderdelen die zijn doorlopen. We beschrijven de resultaten van het vooronderzoek, de ontwikkeling van het prototype en het uitgevoerde experiment met een kleine groep medewerkers van het Nationaal Archief. We staan vervolgens uitgebreid stil bij de evaluatie van de resultaten, de geleerde lessen en de bruikbaarheid van de technologie. Voor nu en in de toekomst.

Projectleider Mette van Essen: "Ik kijk terug op een mooi, leerzaam en succesvol experiment. Het was niet altijd makkelijk. Het was een proces van vallen en opstaan. Van rennen en stilstaan. Ik ben trots op het resultaat wat er nu ligt. Een resultaat waar ontzettend veel mensen een bijdrage aan geleverd hebben. Het is een open deur, maar experimenteren kun je niet alleen. Ik kijk uit naar de volgende stap."

NA_Rapport_machine_learning_en_automatische_classificatie_DEF.pdf