Leren door intervisie

22 juni 2018
Het Kennisplatform Professionalisering start in september 2018 met intervisie. De intervisiegroepen worden professioneel begeleid. Deelname is kosteloos.

Intervisie is een manier van leren door reflecteren op jezelf en anderen. Mensen uit hetzelfde vakgebied gaan onder deskundige begeleiding in gesprek over hun werkzaamheden en de daaraan gerelateerde vraagstukken.

Leuk en leerzaam

Intervisie helpt je om je deskundigheid te vergroten en je bewust te worden van en te reflecteren op je eigen positie en manier van werken. Zo kun je groeien in je professie en beter en effectiever worden in je werk. In een intervisiegroep kom je in contact met collega’s van verschillende organisaties.

 

Info en aanmelden

Het Kennisplatform Professionalisering organiseert dit najaar 2 à 3 intervisiegroepen. Een groep heeft maximaal 7 deelnemers. Vooralsnog worden per groep 5 sessies voorzien. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. KVAN/BRAIN en het Nationaal Archief bekostigen de ondersteuning van de groepen. De intervisiebijeenkomsten vinden plaats bij de instellingen waar deelnemers werkzaam zijn. Je kunt je tot en met 31 juli opgeven je door op het Kennisplatform Professionalisering te registreren voor dit ‘evenement’.