KVAN/BRAIN pleiten voor integrale benadering erfgoedbeleid OCW

1 augustus 2018
In reactie op de OCW-beleidsbrief Erfgoed Telt vragen KVAN/BRAIN minister Van Engelshoven om meer geld voor digitalisering, een meer integrale benadering van het erfgoed- en digitaliseringsbeleid en voor meer samenwerking tussen de diverse erfgoedsectoren, instellingen en vrijwilligers, met name op het digitale vlak.

In een brief aan de minister laten KVAN/BRAIN weten blij te zijn met de stimulerende en ondersteunende rol die Van Engelshoven op het gebied van erfgoed wil spelen. Wel vinden ze dat de minister te weinig oog heeft voor de noodzaak om, vooral in het belang van het publiek, de sectorale verkokering in het erfgoedveld tegen te gaan.

Verbindende kracht van archieven

Die verkokering ligt ook in het departement op de loer, getuige het feit dat de beleidsbrief hoegenaamd geen aandacht besteedt aan archieven en de rol die archiefinstellingen kunnen vervullen met het oog op de beleidsdoelstellingen van Van Engelshoven. De archiefsector stimuleert als geen ander dat cultuurconsumenten cultuurproducenten worden. De confrontatie met archieven zet aan tot onderzoek, tot steeds verder en dieper graven naar verbanden en betekenissen. Dat is wat mensen werkelijk verbindt met het verleden en het erfgoed dat dat verleden representeert. Dat is wat ervoor zorgt dat erfgoed telt.