KVAN/BRAIN onderzoekt opleidingsbehoeften

6 november 2019
KVAN/BRAIN speelt zoals bekend een aanjagende rol in het bevorderen van de deskundigheid van archiefprofessionals. Dit onderwerp staat opnieuw hoog op de agenda, door de voorgenomen wijziging van de Archiefwet en het loslaten van de diploma-eis voor de archivaris. Deze veranderingen brengen vragen met zich mee als: wat vinden we als sector dat de archiefprofessional aan kennis, kunde en competenties in huis moet hebben?

Om hier antwoord op te krijgen inventariseert KVAN/BRAIN momenteel de wensen en behoeften aan opleiding en bijscholing in de archiefsector. De inventarisatie bestaat uit twee onderdelen: een online enquête onder BRAIN-leden en een korte serie interviews met stakeholders in het veld en ook enkele opleiders. Om de diversiteit in ons vakgebied zo goed mogelijk recht te doen, is bij de uitvraag onderscheid gemaakt tussen toezicht en advies, digitaal informatiebeheer en erfgoed van analoog naar digitaal.

De inventarisatie beslaat naast de vakinhoudelijke kennis ook de professionele vaardigheden en competenties waarover de archiefprofessional dient te beschikken.

Om de resultaten van de inventarisatie verder aan te scherpen, wordt vervolgens een brainstorm georganiseerd met diezelfde stakeholders en opleiders. De resultaten worden samengevat in een adviesrapport voor het bestuur van KVAN/BRAIN. Dit rapport is naar verwachting eind van het jaar gereed.