Klankbordgroep digitale toegankelijkheid archiefregeling

11 november 2021
De afgelopen maanden is gewerkt aan het formuleren van eisen voor duurzame toegankelijkheid van documenten in de archiefregeling.

Het ministerie van OCW organiseert twee klankbordgroepen rond dit thema:
•    maandag 13 december van 10.30 tot 12.00 uur
•    dinsdag   14 december van 10.30 tot 12.00 uur

 

Meer informatie en inschrijven