KIA Essayprijs Openbaarheid

20 juli 2018
Wil je kans maken op de Grote KIA Essay Prijs, eeuwige roem en een mooi bedrag aan boekenbonnen? Doe dan mee aan de essaywedstrijd van het Kennisplatform Openbaarheid en lever je essay in voor 1 oktober 2018

‘Openbaar tenzij – een gepasseerd station?!’ is het thema van de Grote KIA Essay Prijs 2018. Heb jij uitgesproken ideeën over transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie? En de rol van het openbaar archief hierin? Deel ze met ons en doe mee aan de essaywedstrijd van het Kennisplatform Openbaarheid.

Creativiteit en humor vereist

Neem ons op een pakkende, heldere manier mee in jouw betoog, hoe controversieel ook. Je mag al je creativiteit en humor inzetten om tot een originele tekst te komen. Geen enkele inzending blijft onbeloond. Alle deelnemers ontvangen een attentie. En alle essays worden gepubliceerd op het Kennisplatform Openbaarheid om er gezamenlijk over te kunnen discussiëren. De beste essays worden bovendien samengevoegd in een online bundel.

Open tenzij – een gepasseerd station?

De wereld van het informatiebeheer en archivering is in transitie. De samenleving stelt andere eisen aan de beschikbaarheid en openheid van overheidsinformatie. Al een aantal jaren is sprake van verouderde wetgeving (Archiefwet en Wob). Vernieuwing en synchronisatie levert een nieuw speelveld op. Techniek maakt steeds meer mogelijk, waardoor de verwachtingen van de samenleving hooggespannen zijn. Zijn we op het punt aangekomen dat ‘open tenzij’ een gepasseerd station is? Waar zit de samenleving op te wachten? Wat is de rol die informatieprofessionals en archivarissen moeten pakken? Blijft ‘Gij zult openbaar maken’ de regel voor archiefvormers en ‘U vraagt, wij draaien’ regel voor informatieprofessionals en archivarissen? Heb jij hier uitgesproken ideeën, zorgen of gedachten over? En weet jij welke waarden je wilt behouden? Deel ze met ons in de vorm van een essay.

Voor meer informatie ga je naar het Kennisplatform Openbaarheid op KIA. Je moet dan wel een KIA account hebben of aanmaken en inloggen op je account.