Kamerleden op de bres voor verweesde collecties

28 november 2018
Tweede Kamerleden Bergkamp en Asscher vroegen in het overleg over de cultuurbegroting op 19 november 2018 aandacht voor de benarde situatie waarin de collecties van de voormalige culturele sectorinstituten verkeren.

Na de opheffing van het Theaterinstituut Nederland, het Muziekcentrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers in 2013 zijn de collecties van deze instellingen gered door ze onder te brengen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Structurele financiering hiervoor werd echter niet geregeld. BRAIN vroeg destijds bij de staatssecretaris tevergeefs aandacht voor deze problematiek. Nu staat de kwestie, dankzij onder andere inspanningen van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), wel op de kaart. NRC publiceerde een uitgebreid artikel waarin voormalig TIN-archivaris Hans van Keulen aan het woord komt.

In een motie roepen Bergkamp en Asscher de regering op om te bezien wat er op korte termijn nodig is om de collecties in stand te houden en tot 2021 een tijdelijke oplossing te vinden. Ook verzoeken zij de Raad voor Cultuur om advies te vragen om voor de lange termijn de functie van behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties een plek te geven in de basisinfrastructuur (periode 2021–2024). Deze motie is aangenomen.