Jaarplan Kennisplatform Openbaarheid

28 februari 2019
Het Kennisplatform Openbaarheid heeft een concept-jaarplan opgesteld en vraagt daar commentaar op.

 

Op 22 januari troffen een aantal Openbaarheids-enthousiastelingen elkaar in een winters Utrecht waar we nadachten over het Jaarplan 2019 voor dit kennisplatform.

De opbrengst van die bijeenkomst is door Theo Vermeer en Jeroen Padmos verwerkt tot een compact concept-jaarplan. Dat was een lastige exercitie omdat veel van wat is aangedragen nog moest worden omgezet naar concrete acties of –helaas- is afgevallen omdat het niet haalbaar bleek of omdat het bij nader inzien toch niet paste binnen de doelstelling van het platform. Behulpzaam hierbij was een tweede sessie op 5 februari waarin we een groep collega’s hebben gevraagd om activiteiten voor ons te selecteren en te prioriteren.

Het concept-Jaarplan is hier te downloaden.

Theo en Jeroen willen jullie vragen om met ons mee te lezen en aandachtspunten aan hen door te geven. En nog belangrijker hen te laten weten aan welke activiteiten jullie een bijdrage kunnen leveren. Zonder jullie hulp blijft het jaarplan een papieren exercitie.

We willen jullie vragen om eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk op vrijdag 15 maart door te geven. Dat kan via het Kennisplatform Openbaarheid op KIA door te reageren op deze blog of via de e-mail jeroen.padmos@nationaalarchief.nl / th.vermeer@rotterdam.nl