Invoering Omgevingswet: 'projectleidersoptimisme' regeert

4 april 2019
2019 is het jaar van de waarheid voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bij de programmaorganisatie die moet zorgen voor tijdige beschikbaarheid stapelen de deadlines zich op en stijgt de druk om te ‘leveren’, terwijl veel Nederlandse gemeenten zich nog niet lijken te realiseren dat ze in actie moeten komen om hun deel van de afspraken rondom de invoering van de wet na te komen. En de verantwoordelijke minister? Die schetst in de Tweede Kamer een beeld dat niet door alle betrokkenen wordt herkend.

“Het is vast projectleidersoptimisme”, zegt een softwareontwikkelaar een dag na het Kamerdebat over de Invoeringswet voor de Omgevingswet op 19 februari. De avond daarvoor had verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (BZK) de Tweede Kamer tijdens het debat losjes laten weten dat de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de digitale ruggengraat van de Omgevingswet, binnen budget blijft en geheel volgens planning verloopt. De minister denkt dat de 90 miljoen euro die ze er vorig jaar voor beschikbaar stelde voldoende zal zijn om de kosten van de bouw te dekken, en gaat er vanuit dat bij de invoering van de wet op 1 januari 2021 het DSO een basisniveau zal bieden dat vergelijkbaar is met het huidige dienstverleningsniveau.

Lees het hele artikel op iBestuur.