Inspiratiesessie georganiseerd door de Werkgroep Bedrijfsmatig Archiveren met Thieu Kuijs: ethisch, compliant en transparant werken, kan dat?

30 september 2021
Op 11 oktober aanstaande gaat Thieu Kuijs, filosoof en data scientist, kort in op de betekenis en impact van beroepscodes, zoals de Code of Ethics van de ICA. Het tweede, meer praktische deel zal interactief zijn.

Deelnemers kunnen hun eigen voorbeelden en cases inbrengen over waar het bijvoorbeeld (ooit) schuurde met de verwachtingen of eisen van de opdrachtgever in bijv. een publiek-privaat samenwerkingsproject, een dillemma uit de pensioen- of de financiële sector enz.
Omdat in de wet- en regelgeving steeds meer eisen worden gesteld aan de vastlegging van data tijdens processen die in bedrijven plaatsvinden – denk aan de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) - zal in de sessie ook worden ingegaan op het verschil tussen de bedrijfsarchivaris en de taken van record controllers.
Meld je hier aan voor de sessie onder auspiciën van de Werkgroep Bedrijfsmatig Archiveren op 11 oktober en we gaan met elkaar in gesprek.

Wil je van tevoren al iets met de organisatie delen? Stuur dan vóór 8 oktober een mail aan info@kvan.nl met je vraag of case en we gaan ons best doen die (uiteraard geanonimiseerd) in de sessie in te passen.
 

Aanmelden