Inspiratiesessie ‘Aan de slag met inclusiviteit’

11 februari 2021
De thema’s inclusiviteit en diversiteit krijgen in de huidige maatschappij steeds meer aandacht. Ook in de archiefwereld wordt steeds vaker gesproken over wat het betekent om de organisatie inclusiever te maken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Welke kansen biedt dit voor archiefinstellingen in hun relatie met de samenleving? Ontdek het tijdens de inspiratiesessie ‘Aan de slag met inclusiviteit’ op 22 februari.

Er zijn verschillende manieren waarop naar inclusiviteit kan worden gekeken: samenstelling van het personeelsbestand in een organisatie, de samenstelling van het publiek, de wijze van acquireren van nieuwe collecties, welke typen materialen erkend en toegelaten worden tot collecties, de manier waarop collecties toegankelijk gemaakt worden, welke verhalen er met die collecties worden verteld, door wie die verhalen worden verteld et cetera.

Op zoek naar kansen en mogelijkheden

Tijdens een interactieve sessie bespreken Charles Jeurgens, Jeftha Pattikawa en Stephanie Welvaart een aantal van deze perspectieven. Samen met de deelnemers onderzoeken ze kansen en mogelijkheden. Ze putten hiervoor onder andere uit de ervaringen die ze hebben opgedaan in projecten waarbij zij betrokken waren. Het doel van deze interactieve sessie is te onderzoeken welke positie je kunt innemen in het denken over en handelen met betrekking tot inclusiviteit, en te bespreken welke handelingsperspectieven op verschillende deelterreinen al beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden. 

Gastsprekers

Charles Jeurgens is hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur bij het Nationaal Archief. Hij heeft onder meer onderzoek verricht naar archiefvorming in gekoloniseerde samenlevingen en was betrokken bij verschillende projecten die onder de noemer van inclusiviteit en diversiteit geschaard kunnen worden. 
Jeftha Pattikawa coördineert het diversiteit- en inclusiviteitsprogramma bij het Nationaal Archief. Hiervoor was hij projectleider bij STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur: een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum Eindhoven om een duurzame impuls te geven aan toegankelijkheid en inclusiviteit binnen het culturele veld. 
Stephanie Welvaart is als assistent verbonden aan het NIOD-project ‘Getuigen & Tijdgenoten’, onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’. Zij heeft een bachelor behaald in de culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Haar afstudeeronderzoek voor de master ‘Sociology, Social Policy and Social Problems’ betrof het gebruik van etnische categorisering binnen sociaal beleid.
 

Aanmelden

 

charles%20Jeurgens_rond.png   

Charles Jeurgens (foto Dirk Gillissen)

 

 J.Pattikawa_rond.png 

Jeftha Pattikawa (foto Eric Fecken)

DSC_0113_rond.png

 

Stephanie Welvaart