Input gevraagd over vrijwilligersbeleid archiefsector

5 oktober 2018
Minister Van Engelshoven besteedt in haar erfgoedbeleid veel aandacht aan vrijwilligers. OCW wil daarom met het erfgoedveld in gesprek over deskundigheidsbevordering en ondersteuning van erfgoedvrijwilligers.

KVAN/BRAIN gaat het gesprek met OCW hierover graag aan. Voor dat gesprek hebben we input van de leden nodig. Wat hebben jullie nodig om vrijwilligers optimaal te kunnen ondersteunen in hun werk? Op welke vlakken is deskundigheidsbevordering van vrijwilligers nodig en hoe zou OCW daaraan kunnen bijdragen? Hoe zien jullie de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties zoals historische verenigingen, oudheidskamers en heemkundekringen enerzijds en archiefinstellingen anderzijds? Welke winst kan daar geboekt worden en hoe kan het erfgoedbeleid daarbij helpen? Graag ontvangen we je ideeën vòòr 16 oktober via info@kvanbrain.nl.

Prijzen en subsidies

In onze reactie op de beleidsbrief Erfgoed Telt lieten we de minister weten blij te zijn met de aandacht voor erfgoedvrijwilligers in de beleidsbrief. De minister onderkent het belang van de rol die vrijwilligers spelen bij de instandhouding en toegankelijkheid van erfgoed. Zij vindt het daarom belangrijk initiatieven vanuit de samenleving de ruimte te geven en vrijwilligers die zich inzetten voor erfgoed te waarderen.
Omdat vrijwiligers een grote behoefte hebben om zich verder te ontwikkelen, ondersteunt het kabinet initiatieven die vrijwilligerswerk stimuleren en de deskundigheid van vrijwilligers bevorderen. Hiervoor komt er een vrijwilligersregeling bij het Fonds Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor erfgoedorganisaties om lokaal vrijwilligers te ondersteunen. Het kabinet roept ook een jaarlijkse prijs in het leven voor het beste vrijwilligersteam in erfgoed. 
KVAN/BRAIN hebben in hun reactie aangegeven dat met het gericht stimuleren van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele erfgoedinstellingen nog meer bereikt kan worden dan met prijzen en subsidies.