(Her)benoemingen leden Archiefcommissie VNG

25 oktober 2018
De Adviescommissie Archieven van de VNG adviseert de VNG en haar leden over technisch-inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot de archieffunctie. KVAN/BRAIN heeft drie vertegenwoordigers in deze commissie. De commissie werd onlangs opnieuw ingericht.

KVAN/BRAIN is opnieuw gevraagd om drie leden namens de verenigingen af te vaardigen naar de Archiefcommissie. Voor de vacatures hebben zich 10 leden aangemeld. Het bestuur is erg blij met de grote bereidheid om mee te werken aan dit belangrijke commissiewerk.

Driemanschap

Het bestuur heeft gekozen voor een mix tussen continuïteit en vernieuwing, met deelnemers die voldoen aan het profiel (inspecteur of gemeentearchivaris) en een relatie met andere onderwerpen die ook in de Archiefcommissie kunnen worden ingebracht. Namens KVAN/BRAIN nemen vanaf nu Joost van Koutrik (Utrechts Archief), Arnoud Glaudemans (Streekarchief Gooi- en Vechtstreek)) en Roland Bischeroux (Waterlands archief) zitting in de commissie. De leden van de commissie houden goed contact met besturen en bureau van KVAN/BRAIN.

Afscheid

Jeroen van Oss (Stadsarchief/Gemeente Rotterdam) neemt na vele jaren afscheid van de commissie. Het bestuur bedankt Jeroen voor zijn grote inzet.