Handreiking voor samengaan Archiefwet én AVG in het informatiebeheer

7 november 2019
Een tweede Subwerkgroep van de Werkgroep AVG, onder de naam Informatiemanagement, is bezig een Handreiking en FAQ’s te ontwikkelen voor het samengaan van AVG en Archiefwet in het informatiebeheer.

Hoe kun je vanaf de inrichting van het informatiebeheer tot aan de vernietiging of overbrenging beide wetten tegelijk goed toepassen? welke praktische maatregelen kun je daarvoor nemen?
Binnenkort zullen ook de resultaten hiervan op KIA verschijnen.