Goed en slecht nieuws over Europese auteurswetgeving

13 september 2018
Op 20 juni stemde het Europees Parlement over de herziening van het auteursrecht. De uitslag is goed nieuws voor de erfgoedsector. Op andere punten wordt de positie van rechthebbenden vergroot ten koste van de internetvrijheid.

Het Europees Parlement vindt dat erfgoedinstellingen kopieën mogen maken van materiaal in hun collecties voor preserveringsdoeleinden. Het door het EP geaccepteerde voorstel impliceert ook dat deze kopieën geen nieuw auteursrecht aantrekken. Ook benoemt het onder welke omstandigheden erfgoedinstellingen hun collectie online mogen publiceren wanneer er nog wel auteursrecht op rust, maar de werken 'out of commerce' zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om 20e eeuws materiaal online toegankelijk te maken. Ook komt er meer ruimte voor gebruik van digitaal materiaal voor onderwijsdoeleinden van zowel scholen als erfgoedinstellingen

Minpunten

Buiten deze punten bracht de stemming gisteren vooral slecht nieuws. Rechthebbenden kunnen Text- en Datamining tegenhouden, de mogelijkheden om te verwijzen naar journalistieke werken worden aan banden gelegd en rechthebbenden krijgen als het aan het EP ligt meer controle over het delen van werken op online platforms. Online zoekmachines zullen bovendien licenties moeten afsluiten voor elke preview die ze laten zien bij hun zoekresultaten.

Nog geen wetgeving

Nu deze stemming achter de rug is, is het wetgevingsproces in EU-verband nog niet af. Naar verwachting nemen de onderhandelingen over de daadwerkelijke richtlijn nog maanden in beslag. Daarna is er nog een implementatietermijn voor de lidstaten. Al met al neemt het proces naar verwachting ongeveer nog twee jaar in beslag.

Meer lezen? Kennisland rapporteert uitgebreid over de gevolgen van deze stemming.